Kontrollista vid spel på utländska spelbolag utan den svenska spellicensen

När man bestämmer sig i form av svensk spelare att prova lyckan hos en av de otaliga utländska spelbolag vilka opererar på spelmarknaden utan tillsyn av den Spelinspektionen – den svenska myndighetsorganen för spel om pengar inom riket – så finns det ett antal riktlinjer vilka man behöver var införstådd med.

Kontrollista - spelbolag utan svensk licens

Riktlinjerna i fråga bidrar till att man spelar säkert, samtidigt som man även begränsar riskerna för obehagliga överraskningar i samband med att man tar del av spelutbudet. Det hela ämnar mynna ut i en överlag positiv upplevelse, något som i sin tur får dig att vilja komma tillbaka till det hela.

Härnäst så ämnar vi definiera en checklista för de miljöer vilka vi anser du behöver ha i åtanke vid spel på utländska spelbolag vilka för närvarande saknar den svenska spellicensen. Vänligen uppmärksamma att vi går in mer ingående på var och en av dessa längre ned i guiden.

Checklista vid spel på utländska online casinon utan den svenska licensen:

  • Innehar spelbolaget i fråga en form av spellicens?
  • Finns spelbolaget baserat inom/utanför EU-/EES?
  • Tillämpar spelbolaget kryptering på spelsidan?
  • Är information som återges genuin i sin helhet?
  • Vilka utvecklare samarbetar man för närvarande?
  • Vilka typer av betalmetoder erbjuds av spelbolaget?

Låt oss nu dyka in i det hela mer ingående genom att belysa den första punkten i form av huruvida spelbolaget ifråga har en aktiv spellicens utfärdad.

Har spelbolaget en giltig spellicens utfärdad?

När det kommer till spellicenser så uppfattar många svenska spelare det hela som ytterst komplex och svårt att begripa sig på. Ett spelbolag som inte har åtminstone en form av spellicens måste undvikas helt och hållet – oavsett vilka incitament de kan tänkas locka med.

Det ska tilläggas att ett spelbolag kan inneha mer än en spellicens. Dock så så bör man rikta in sig på de spelbolag vilka innehar åtminstone en spellicens som utfärdat av ett auktoritärt myndighetsorgan. Några av de mest välrenommerade återges för närvarande i form av Malta, Curaçao, Estland – för att nämna några.

Finns spelbolaget baserat inom EU-/EES området?

Detta är något som väger tungt inom sammanhanget, speciellt om spelbolaget för närvarande saknar en spellicens från ett myndighetsorgan som återfinns inom en av de länder vilka i sin tur finns baserade inom EU-/EES området.

Om spelbolaget inte har sin fysiska bas inom EU-/EES, samtidigt som man även saknar en aktiv spellicens från samma område kommer det hela medföra att man i form av svensk spelare måste räkna med att beskattas för alla de vinster som man mäktar med att generera.

Säkerställ att spelsidan använder sig av kryptering

Även om spelsidan i fråga påstår sig tillämpa SSL-kryptering för den information som överförs mellan dig och vederbörande så måste du alltid undersöka huruvida det hela faktiskt stämmer med verkligheten.

Ett enkelt sätt att kontrollera huruvida man använder sig av SSL-kryptering är att spana efter en nyckelikon till vänster om URL:en som återges i den webbläsare som du använder dig av. Om du kan du notera en nyckelikon som även är låst innebär det att spelbolaget använder sig av SSL-kryptering.

Kontrollera att den information som återges är korrekt

Många svenska spelare tenderar att förlita sig blint på att den information som återges hos ett utländskt spelbolag är både genuin och korrekt. Få av dessa gör sig besväret att faktiskt undersöka huruvida det som återges faktiskt stämmer in med verklighetsbilden.

För att spara in på din tid så räcker det oftast att kontrollera huruvida den eller de spellicens(er) som man listar faktiskt är aktiva för närvarande. Spelbolaget kan nämligen ha beviljats dessa en gång i tiden, men kan ha kommit att gå miste om det hela vid tiden som du tar del av information som återges.

Kontrollera spelutbudet som tillhandahålls

Innan du bestämmer dig för att registrera dig och äntligen komma igång med dina satsningar hos ett utländskt spelbolag utan den svenska licensen så måste du först ta reda på vilka speltillverkare som man samarbetar med.

Om du kan notera en eller flera av de auktoritära samarbetspartners som återfinns på marknaden så är det ett tydligt tecken på att spelbolaget ha rent mjöl i påsen – detta på grund av att auktoritära spelutvecklare endast samarbetar med seriösa spelbolag!

Undersök de betalningsmetoder som finns tillgängliga

De betalningsmetoder som spelbolaget i fråga använder sig av förser dig med en bild av hur ”seriöst” det hela kan bedömas vara. Ju fler auktoritära betalningsmetoder som man använder sig av, ju ”seriösare” anses spelbolaget vara – åtminstone när det kommer till denna punkt.

Man ska dock undvika att registrera sig och sätta in pengar hos spelbolag vilka saknar åtminstone en av de välkända betalningsformerna eftersom det hela kan vara ett tecken på att online casinot i fråga inte har rent mjöl i påsen.

Slutsats

Ovanstående utgör de primära kontrollpunkter vilka du behöver kontrollera innan du tar ett aktivt steg mot att spela hos ett utländskt spelbolag som för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Det kan självfallet finnas andra aspekter vilka ej återges ovan men som just du anser vara av stor vikt. Just därför så uppmanar vi dig att även tillämpa andra kontrollmekanismer som ett led i att säkerställa att spelbolaget i fråga uppfyller dina förväntningar.

Kom ihåg att ju fler kontrollmekanismer som du tillämpar, desto mer sjunker risken när det kommer till att drabbas av otrevliga och ytterst obehagliga överraskningar i samband med att du på allvar kommer igång med spelandet!