Män mer spelberoende än kvinnor

Enligt ny forsking kring spelproblem så finns det en stor skillnad mellan hur svenska män och kvinnor spelar som beror på biologiska, sociala och psykologiska faktorer. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vilka som är dom primära anledningarna till skillnaderna mellan könen.

Större risktagande bland män

Män har en starkare benägenhet att ta risker än kvinnor. Denna benägenhet kan härledas till evolutionära faktorer, eftersom män traditionellt har varit jägare och beskyddare av sina familjer, vilket kräver att man tar risker för att lyckas. Denna risktagande beteende kan ta sig många former, inklusive spelande på casino online.

För det andra kan män vara mer benägna att spela på grund av sociala faktorer. I många kulturer betraktas spelande som en maskulin aktivitet, och män kan känna press att engagera sig i det för att demonstrera sin maskulinitet. Dessutom kan män vara mer benägna att ha sociala nätverk som uppmuntrar till spelande, såsom vänner som spelar ofta eller arbetar inom branscher där spelande är vanligt.

För det tredje kan män vara mer benägna att spela på grund av psykologiska faktorer. Forskning har visat att män är mer benägna att ha beroendepersonligheter och kan vara mer mottagliga för att utveckla spelberoende. Dessutom kan män vara mer benägna att använda spelande som ett sätt att hantera stress, ångest eller depression, vilket kan leda till överdrivet spelande.

En annan faktor som kan bidra till könsskillnaden i spelande är tillgång till spelmöjligheter. Historiskt har spelande varit en aktivitet som dominerats av män, och män kan ha haft större tillgång till spelmöjligheter. Med uppkomsten av spelande på nätet har dock denna klyfta minskat betydligt, och kvinnor spelar nu mer på nätcasinon än tidigare. En intressant aspekt som framkommer ur forskningen är att kvinnor blir beroende snabbare än män.

Spelberoende kan leda till mer problem

Vi har tidigare i en annan artikel förklarat konsekvenserna av spelproblem. Både individuellt och för dig som närstående som blir drabbad. I forskningsunderlaget från Sahlgrenska Universitetssjukhus så framkommer det att ett svårt spelproblem bidrar till en större risk för problem med droger och alkohol. Även här konsumerar män mer jämfört med kvinnor. Däremot visar forskningen att kvinnor blir beroende fortare och oftast är enstamstående.

Även om män historiskt sett har spelat mer på casinon och inte minst utländska casinon på senare år så visar ny forskning på temat spelproblem att kvinnor i en allt högre grad spelar och söker hjälp.