Män mer spelberoende än kvinnor

Enligt ny forsking kring spelproblem så finns det en stor skillnad mellan hur svenska män och kvinnor spelar som beror på biologiska, sociala och psykologiska faktorer. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vilka som är dom primära anledningarna till skillnaderna mellan könen.

Större risktagande bland män

Män uppvisar generellt en starkare benägenhet att ta risker jämfört med kvinnor. Denna tendens kan förklaras genom en kombination av evolutionära, sociala och psykologiska faktorer samt tillgången till spelmöjligheter. Nedan följer en närmare titt på dessa faktorer och hur de påverkar mäns deltagande i spelande.

  1. Evolutionära Faktorer: Mäns benägenhet att ta risker kan härledas till deras historiska roller som jägare och beskyddare, där framgång ofta krävde risktagande.
  2. Sociala Tryck: Spelande uppfattas ofta som en maskulin aktivitet i många kulturer, vilket leder till att män engagerar sig för att demonstrera sin maskulinitet. Dessutom kan sociala nätverk som uppmuntrar till spelande ytterligare påverka mäns deltagande.
  3. Psykologiska Faktorer: Män kan ha en högre benägenhet för beroendeframkallande personligheter, vilket gör dem mer mottagliga för att utveckla spelberoenden. Dessutom kan spelande fungera som ett sätt för män att hantera stress, ångest eller depression.
  4. Tillgång till Spelmöjligheter: Historiskt sett har män haft större tillgång till spelmöjligheter, vilket bidrar till deras högre deltagande. Med framväxten av online-spelande har dock denna klyfta minskat betydligt, med kvinnor som nu deltar mer i onlinecasinon.
  5. Snabbt Beroende: Forskning tyder på att kvinnor tenderar att bli beroende av spelande snabbare än män, vilket indikerar potentiella könsskillnader i mottaglighet för beroende.

Spelberoende kan leda till mer problem

Vi har tidigare i en annan artikel förklarat konsekvenserna av spelproblem. Både individuellt och för dig som närstående som blir drabbad. I forskningsunderlaget från Sahlgrenska Universitetssjukhus så framkommer det att ett svårt spelproblem bidrar till en större risk för problem med droger och alkohol. Även här konsumerar män mer jämfört med kvinnor. Däremot visar forskningen att kvinnor blir beroende fortare och oftast är enstamstående.

Även om män historiskt sett har spelat mer på casinon och inte minst utländska casinon på senare år så visar ny forskning på temat spelproblem att kvinnor i en allt högre grad spelar och söker hjälp.