Hur förväntas nya lagrådsremissen påverka den svenska spelmarknaden?

Spelinspektionen har tagit fram en ”lagrådsremiss” för att främja en sundare och säkrare spelmarknad, särskilt för spel hos de utländska casinobolag som inte omfattas av den svenska spellicensen.

Hur kommer förslagen i lagrådsremissen att påverka den svenska spelmarknaden? Kommer spelare att få större frihet att spela som de vill, eller kommer begränsningarna att skärpas? Läs vidare för en mer detaljerad inblick i vad som väntas!

Nya lagrådsremissen - svenska spelmarknaden

Betalningslockeringen har ej fått den genomslagskraft som man hoppats på

Enligt den svenska Spelinspektionens lagrådsremiss bör betalningsblockeringen för olicensierad spelverksamhet upphöra att gälla efter den 1:a juli 2023. De flesta remissinstanser som citeras i dokumentet har få invändningar mot förslaget och är överlag positiva till att betalningsblockeringen ska avskaffas.

Istället förespråkar man att främjandeförbudet ska användas för att få betaltjänstleverantörer att blockera försök till betalningar till aktörer utan svensk spellicens. Man noterar också att den nuvarande betalningsblockeringen inte har haft den önskade effekten.

Det är för närvarande relativt enkelt att kringgå bankernas betalningsspärr genom att använda en mellanhand. Detta görs vanligtvis genom att överföra pengar till en digital plånbok och sedan använda samma betalningsmetod för att föra över pengarna till den önskade casinoplattformen.

Vad innebär det hela för dig?

Om det föreslagna betalningsblockeringssystemet, som Spelinspektionen har lagt fram i sin lagrådsremiss, antas av regeringen, kommer det att bli betydligt enklare för spelare att sätta in pengar hos utländska spelbolag utan svensk spellicens.

Spelare kommer att ha fler alternativ för insättningar och behöver inte begränsa sig till ett fåtal betaltjänster. Aktörer som förväntas öka i popularitet återges i det förslag som Zimpler, som erbjuder fakturabetalning för spel.

En annan fördel är att svenska spelare kommer att kunna använda betal- och kreditkort som betalningsmetod utan att behöva använda en mellanhand. Det är en av de mest använda metoderna för insättningar.

Det är dock inte klart om det finns planer på att införa begränsningar för hur mycket pengar som kan sättas in hos utländska spelbolag som inte omfattas av Spelinspektionens tillsyn.

Summering

I överlag så verkar lagrådsremissen framförallt fokusera på att stävja förekomsten av penningtvätt, samtidigt som man önskar främja en mer sundare och säkrare spelande, något som för övrigt definierades som några av de främsta anledningarna till att den rådande svenska spellicensen initialt infördes.