Hur förväntas nya lagrådsremissen påverka den svenska spelmarknaden?

Spelinspektionen har tagit fram en så kallad ”lagrådsremiss” ett förslag som ämnar främja en sundare och betydligt mer säkrare spelmarknad, framförallt när det kommer till spel hos de utländska casinobolag vilka för närvarande ej lyder under den svenska spellicensen. 

Nya lagrådsremissen - svenska spelmarknaden

Men hur kommer de olika förslag som återges i lagrådsremissen att påverka den svenska spelmarknaden? Kommer man som spelare att få betydligt mer fria tyglar att spela på det sättet som man anser det vara befogat eller kommer de rådande begränsningarna att stramas åt ytterligare? Fortsätt läsa vidare för att få en mer detaljerad inblick i det som komma skall!

Betalningslockeringen har ej fått den genomslagskraft som man hoppats på

Den lagrådsremiss som utarbetats av den svenska Spelinspektionen rekommenderar att betalningsblockeringen (i dess nuvarande form) till olicensierad spelverksamhet skall upphöra att gälla efter den 1:a juli, 2023.

Majoriteten av de remissinstanser vilka återges i dokumentet har inga större invändningar gällande den utformningen av förslaget, samtidigt som man i överlag är positiva till att betalningsblockeringen skall upphöra att gälla.

Istället så vill man nyttja främjandeförbudet som ett led i att förmå leverantören av betaltjänsten att istället blockera försök till betalningar när det kommer till aktörer vilka saknar den svenska spellicensen. Man konstaterar även att den nuvarande betalningsblockeringen ej fått den genomslagskraft som man initialt hade hoppats på.

Exempelvis så är det (i skrivande stund) ganska enkelt att ta sig förbi den betalningsspärr som de svenska bankerna anammar genom att helt enkelt nyttja en så kallad ”middle-man”.

Det hela åstadkoms vanligtvis genom att först överföra sina pengar till en digital plånbok, varav man sedan använder sig av samma betalmetod för att föra över sina medel till den specifika casinoplattformen.

Vad innebär det hela för dig?

För dig som spelare så kommer det att bli betydligt enklare att sätta in pengar hos de utländska spelbolag vilka för närvarande saknar den svenska spellicens, förutsatt att betalningsblockering så som det återges i det förslag i den lagrådsremiss som Spelinspektionen lagt fram till regeringen klubbas igenom.

Du kommer även att få ta del av betydligt fler möjligheter till att göra insättningar utan att för den delen behöva förhålla dig till ett fåtal utvalda betaltjänster. Några av de aktörer som förväntas öka i popularitet återges framförallt i form av Zimpler, där man som spelare kan idag har möjligheten att bekosta spelande mot faktura.

En annan aspekt värd att nämna i sammanhanget är att svenska spelare får det betydligt enklare att nyttja betal-/kreditkort som en adekvat betalmetod, något som övrigt utgör den mest flitigt använda betalmetoden när det kommer till insättningar av medel, utan att man ska behöva nyttja en “middle-man”.

Det framkommer dock ej huruvida man planerar att införa några specifika begränsningar gällande de belopp som kan sättas in hos utländska spelbolag vilka för närvarande ej lyder under Spelinspektionens tillsyn.

Summering

I överlag så verkar lagrådsremissen framförallt fokusera på att stävja förekomsten av penningtvätt, samtidigt som man önskar främja en mer sundare och säkrare spelande, något som för övrigt definierades som några av de främsta anledningarna till att den rådande svenska spellicensen initialt infördes.