Spelproblem hos svenskar

Spelproblem hos svenskar blogg utlandskacasino.net

Problem kopplade till spel om pengar förekommer bland omkring 4 % av den svenska befolkningen enligt Folkhälsomyndigheten. Det innebär att de drabbade personerna inte kan kontrollera hur lång tid de spelar eller hur mycket pengar de lägger ned på sitt spelande. Detta kan leda till flera negativa konsekvenser både för den som spelar och för personens anhöriga. 

Genom att känna till vad som kännetecknar spelmissbruk och vilka som drabbas är det lättare att förebygga problemspelande och dess konsekvenser. 

Vad kännetecknar spelmissbruk? 

Spelmissbruk är ofta svårt att upptäcka hos andra, men det finns en del kännetecken att vara uppmärksam på. De kan delas in i flera olika kategorier: 

  • Ekonomiska problem
  • Problem med relationer
  • Psykisk ohälsa
  • Osunda spelvanor

De ekonomiska utmaningarna kan innebära svårigheter att hantera räkningar eller att ta till snabblån och andra former av skulder. Det är särskilt oroande när det ekonomiska pusslet inte går ihop trots att tillgängliga resurser borde räcka till. En indikation på spelproblem kan vara när någon upplever en snabbt föränderlig ekonomisk situation, med överflöd den ena veckan och brist den nästa.

spelmissbruk-casino

Personer med spelmissbruk kan hamna i svåra situationer när de behöver ljuga för att dölja sitt spelande, både om pengar och den tid de lägger ned. Det kan påverka både privata och arbetsrelationer negativt. Och när kontrollen över spelandet brister och ekonomin och relationerna skakar, kan det leda till psykisk ohälsa som stress, depression eller ångest.

Att spela intensivt, öka insatserna och försöka återvinna förluster är vanliga tecken på osunda spelvanor. Starka känslomässiga reaktioner vid förluster är också varningssignaler. Det kan dock vara svårt att upptäcka spelproblemet eftersom den drabbade sällan är öppen med sitt spelande. Det är ofta andra beteenden som avslöjar problemet först.

Vem drabbas av spelproblem? 

Spelproblem kan påverka personer i alla åldrar och kön. Alla typer av spel kan vara beroendeframkallande, och vissa faktorer kan öka risken för osunda spelvanor. Till exempel spenderar personer som ägnar mycket tid åt spel eller använder det för att hantera sina känslor en ökad risk.

Spel online jämfört med i fysiska lokaler kan också öka risken för spelproblem. Livskriser som skilsmässor, ekonomiska svårigheter eller förluster i familjen kan också öka risken för att utveckla spelproblem.

Enligt Swelogs befolkningsstudie från 2018 har cirka 340 000 svenskar mellan 18-84 år någon typ av spelproblem. De indelas i tre olika kategorier: 

  • 2,9 % har viss risk för spelproblem
  • 0,7 % har förhöjd risk för spelproblem
  • 0,6 % har spelproblem

Män löper en större risk för problemspelande jämfört med kvinnor. Enligt Swelogs 2018 har 6 % av svenska män någon form av spelproblem, medan endast 2 % av kvinnor rapporterar samma.

Framför allt åldersgruppen 18-24 år har högst andel problemspelare bland män. Dessutom minskar andelen problemspelare bland kvinnor med högre utbildning, medan det är tvärtom för män. Män med eftergymnasial utbildning spelar mer än de utan vidare studier efter gymnasiet.

Konsekvenser av spelproblem 

Problemspelande kan starkt påverka både den drabbade och deras närstående. Ekonomiska svårigheter och betalningsproblem är vanliga konsekvenser, vilket kan påverka privatlivet negativt under lång tid.

Relationer kan också ta skada när mer tid läggs på spelandet och arbete försummas. Det kan leda till konflikter och till och med avsked från jobbet, vilket ökar stressen och kan påverka den drabbades psykiska hälsa.

Familj och vänner lider också av spelproblemet. Enligt Swelogs undersökning från 2018 delar cirka 165 000 personer hushåll med någon som har spelproblem, varav cirka 68 000 är barn. Deras förtroende och relationer kan skadas av lögner och svek, och de kan känna sig bortglömda och förlorade.

Hur kan spelberoende förebyggas

Att agera tidigt kan minska skadeverkningarna av spelberoende. Tyvärr är det svårt att upptäcka problemen tidigt, så det är viktigt att känna till de riskfaktorer och kännetecken som kan indikera spelproblem.

Om du misstänker att någon du känner har problem med spel är det viktigt att prata öppet om det och erbjuda hjälp. Det är bra att vara förberedd och veta var man kan söka stöd.

Spelreklam kan påverka unga personer med osunda spelvanor att spela mer än planerat. Minskad reklam kan därför bidra till att förebygga spelproblem.

Eftersom online-spelande ökar risken för spelproblem har spelbolagen ett ansvar att agera förebyggande. Regler från Spelinspektionen uppmuntrar till ansvarsfullt spelande, som självtester och insättningsgränser. Utländska spelbolag är särskilt riskfyllda eftersom de oftast saknar dessa skyddsåtgärder.

Att kontakta Stödlinjen i ett tidigt skede kan förhindra att spelproblem eskalerar. De erbjuder gratis och anonymt stöd via telefon, mejl och chatt. Självhjälpsgrupper och stödföreningar, som Spelberoendegruppen och Spelberoendes Riksförbund, kan också vara till hjälp.

Frågor och svar om spelproblem i Sverige

Hur många i Sverige har spelproblem?

Cirka 4 % av den svenska befolkningen har någon form av spelproblem, vilket motsvarar 340 000 personer. 

Drabbas män oftare än kvinnor av spelproblem?

Det stämmer. Enligt aktuella undersökningar har män högre risk att bli problemspelare än kvinnor. Dessutom ökar risken för spelberoende med männens utbildningsnivå, medan högutbildade kvinnor mer sällan drabbas av spelproblem. 

Vilka är de viktigaste kännetecknen på spelmissbruk?

Ekonomiska problem, relationsproblem, psykisk ohälsa och osunda spelvanor. De kan yttra sig på olika sätt, och det kan vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och våga prata med personer som uppvisar oroande beteenden kring spel om pengar. 

Vilka är de viktigaste kännetecknen på spelmissbruk?

Ekonomiska problem, relationsproblem, psykisk ohälsa och osunda spelvanor. De kan yttra sig på olika sätt, och det kan vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och våga prata med personer som uppvisar oroande beteenden kring spel om pengar. 

Vad kan man göra för att förebygga spelproblem?

Det bästa sättet att förebygga problemspelande är att spela säkert och ansvarsfullt. Exempelvis genom att ställa in insättnings- och förlustgränser samt genomgå självtester med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella riskfaktorer för spelmissbruk. Det är också viktigt att spela inom Sverige där du får tillgång till självavstängningsregistret Spelpaus. 

Vart kan man vända sig vid spelproblem? 

Kontakta gärna Stödlinjen för att få råd och stöd. Du kan även delta i en stödförening eller självhjälpsgrupp via Spelberoendegruppen eller Spelberoendes Riksförbund.