Spelproblem hos svenskar

Spelproblem hos svenskar blogg utlandskacasino.net

Problem kopplade till spel om pengar förekommer bland omkring 4 % av den svenska befolkningen enligt Folkhälsomyndigheten. Det innebär att de drabbade personerna inte kan kontrollera hur lång tid de spelar eller hur mycket pengar de lägger ned på sitt spelande. Detta kan leda till flera negativa konsekvenser både för den som spelar och för personens anhöriga. 

Genom att känna till vad som kännetecknar spelmissbruk och vilka som drabbas är det lättare att förebygga problemspelande och dess konsekvenser. 

Vad kännetecknar spelmissbruk? 

Spelmissbruk är ofta svårt att upptäcka hos andra, men det finns en del kännetecken att vara uppmärksam på. De kan delas in i flera olika kategorier: 

  • Ekonomiska problem
  • Problem med relationer
  • Psykisk ohälsa
  • Osunda spelvanor

De ekonomiska problemen kan till exempel handla om svårigheter att betala räkningar eller att personen drar på sig snabblån och andra typer av skulder. Särskilt i de fall när ekonomin inte verkar gå ihop trots att de ekonomiska resurserna borde finnas kan man misstänka spelproblem. De som har ohälsosamma spelvanor kan också ha mycket pengar att röra sig med ena veckan, för att nästa vecka inte ha ett öre på kontot. 

spelmissbruk-casino

Problem med relationer kan uppstå eftersom personer med spelmissbruk ofta behöver ljuga för att dölja sitt spelande. Det gäller både de summor pengar som satsas på spelen, samt den tid som läggs på att spela. Dels kan det handla om problem i privata relationer med familj och vänner, men även arbetsrelationer kan påverkas negativt om jobbet försummas till förmån för spelandet. 

Att inte ha kontroll över sitt spelande om pengar, samtidigt som ekonomi och relationer är svajiga, är förstås påfrestande i längden. Därför är det inte sällan som spelmissbruk leder till olika former av psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om stressreaktioner, depression, självmordstankar, ångest och alkoholproblem. 

Personens beteende i spelrelaterade situationer kan också tyda på spelproblem. Att spela intensivt, ständigt öka insatserna och försöka vinna tillbaka förluster är klassiska tecken på osunda spelvanor. Starka känslomässiga reaktioner vid förlust är ett annat tecken som familj och anhöriga kan försöka vara uppmärksamma på. Dock är det inte alltid så lätt att upptäcka osunda spelvanor i första taget eftersom den spelberoende sällan är öppen med sitt spelande. Istället är det ofta något av de övriga kännetecknen som visar sig först. 

Vem drabbas av spelproblem? 

Spelproblem förekommer i alla åldersgrupper, både bland män och kvinnor. Alla typer av spel kan också leda till ett beroende, men det finns en del riskfaktorer för att utveckla osunda spelvanor. Personer som lägger mycket tid på spel eller som använder spelandet som ett sätt att regler sitt humör ligger i riskzonen.

Andra faktorer som kan öka risken för spelproblem är om man spelar online jämfört med landbaserat. Personer som genomgår livskriser som skilsmässor, svåra ekonomiska problem eller dödsfall inom familjen ligger också i riskzonen. 

Enligt Swelogs befolkningsstudie från 2018 har cirka 340 000 svenskar mellan 18-84 år någon typ av spelproblem. De indelas i tre olika kategorier: 

  • 2,9 % har viss risk för spelproblem
  • 0,7 % har förhöjd risk för spelproblem
  • 0,6 % har spelproblem

Män har en högre risk för problemspelande än kvinnor. Enligt Swelogs 2018 har 6 % av de svenska männen någon grad av spelproblem, medan motsvarande siffra för kvinnor endast ligger på 2 %. 

Den åldersgrupp där männen har störst överrepresentation är 18-24 år. Problemspelande minskar också med utbildningsnivån hos kvinnor, medan det motsatta gäller för män. Män som har eftergymnasial utbildning spelar alltså mer än de som inte studerat vidare efter gymnasiet. 

Konsekvenser av spelproblem 

Problemspelande kan ha stor påverkan på både den som spelar och personens anhöriga och vänner. Ekonomin kan bli lidande och personen kan dra på sig betalningsanmärkningar som påverkar privatlivet under många år framöver. 

Det finns även risk att personer med spelproblem förlorar kontakt med vänner och anhöriga eftersom allt mer tid läggs på spelandet. En del spelberoende försummar också sitt arbete för att få mer tid över att spela, vilket i värsta fall kan leda till avsked och arbetslöshet. Alla dessa faktorer tillsammans skapar en stress som ofta påverkar personens psykiska hälsa. 

Även familj och vänner kan drabbas. Enligt Swelogs befolkningsundersökning från 2018 är det cirka 165 000 personer som delar hushåll med någon som har spelproblem. Ungefär 68 000 av dem är barn. Det är inte ovanligt att de förlorar tilliten till den spelberoende på grund av lögner och svek. De kan även känna sig lurade på både pengar, förtroende och tid med den drabbade. 

Hur kan spelberoende förebyggas

Genom att vidta åtgärder tidigt kan man minimera de skadliga effekterna av spelberoende. Problemet är att det kan vara svårt att upptäcka osunda spelvanor i ett tidigt skede. Därför är det avgörande att känna till riskfaktorerna för spelmissbruk och de kännetecken som spelberoende personer ofta uppvisar. 

Vid misstanke om att någon anhörig eller vän har ett osunt spelbeteende är det viktigt att våga fråga och prata om problemet. Det är också bra att vara förberedd genom att känna till vart personen kan vända sig för att få hjälp. 

Spelreklam verkar inte öka antalet problemspelare, men däremot uppger unga personer med osunda spelvanor att reklamen gör att de spelar mer än vad de tänkt sig eftersom den är svår att stå emot. Minskad spelreklam kan därför bidra till att förebygga spelberoende.

Eftersom risken för spelproblem är större hos personer som spelar online har spelbolagen ett stort ansvar i att arbeta förebyggande. De svenska spelbolagen måste följa Spelinspektionens regler som uppmuntrar till ansvarsfullt spelande. 

Till exempel kan alla spelare på svenska casinon och bettingsidor genomgå självtester för att se om de ligger i riskzonen för spelproblem. De måste också ställa in obligatoriska insättningsgränser innan de börjar spela. Dessutom kan man stänga av sig från allt spel om pengar i Sverige via självavstängningsregistret Spelpaus.se. 

Spel hos utländska spelbolag är däremot betydligt mer riskfyllt eftersom de flesta av dem inte erbjuder några av funktionerna ovan. 

Genom att kontakta Stödlinjen i ett tidigt skede kan man undvika att osunda spelvanor förvärras till ett regelrätt spelmissbruk. Stödlinjens tjänster är kostnadsfria och anonyma, och du kan få både råd och stöd via telefon, mejl och chatt. 

Det finns även självhjälpsgrupper och stödföreningar över hela landet. Du kan hitta dem via Spelberoendegruppen och Spelberoendes Riksförbund som har lång erfarenhet av att både förebygga och avhjälpa spelproblem och spelmissbruk. 

Frågor och svar om spelproblem i Sverige

Hur många i Sverige har spelproblem?

Cirka 4 % av den svenska befolkningen har någon form av spelproblem, vilket motsvarar 340 000 personer. 

Drabbas män oftare än kvinnor av spelproblem?

Det stämmer. Enligt aktuella undersökningar har män högre risk att bli problemspelare än kvinnor. Dessutom ökar risken för spelberoende med männens utbildningsnivå, medan högutbildade kvinnor mer sällan drabbas av spelproblem. 

Vilka är de viktigaste kännetecknen på spelmissbruk?

Ekonomiska problem, relationsproblem, psykisk ohälsa och osunda spelvanor. De kan yttra sig på olika sätt, och det kan vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och våga prata med personer som uppvisar oroande beteenden kring spel om pengar. 

Vilka är de viktigaste kännetecknen på spelmissbruk?

Ekonomiska problem, relationsproblem, psykisk ohälsa och osunda spelvanor. De kan yttra sig på olika sätt, och det kan vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och våga prata med personer som uppvisar oroande beteenden kring spel om pengar. 

Vad kan man göra för att förebygga spelproblem?

Det bästa sättet att förebygga problemspelande är att spela säkert och ansvarsfullt. Exempelvis genom att ställa in insättnings- och förlustgränser samt genomgå självtester med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella riskfaktorer för spelmissbruk. Det är också viktigt att spela inom Sverige där du får tillgång till självavstängningsregistret Spelpaus. 

Vart kan man vända sig vid spelproblem? 

Kontakta gärna Stödlinjen för att få råd och stöd. Du kan även delta i en stödförening eller självhjälpsgrupp via Spelberoendegruppen eller Spelberoendes Riksförbund.